SNE là gì?

SNE là hệ thống quản lý học tập trực tuyến hoàn thiện bao gồm đầy đủ từ quản lý đào tạo đến xây dựng bài giảng, test và đánh giá, lớp học online.

Những tiện ích nổi bật của SNE

Học ngoại ngữ

Đọc, phân loại, dịch nghĩa và phát âm từ chính xác với hơn 103 ngôn ngữ

Tổ chức, quản lý thi

Chấm điểm, kiểm soát số lượng thời gian và lần nộp của thí sinh với ngân hàng đề thi

Diễn đàn

Trao đổi, thảo luận với đa dạng nội dung, thể loại được đăng tải và kiểm duyệt

Bài tập tự luận

Lữu trữ và quản lý kết hợp chấm điểm gửi phản hồi thông minh

Lịch, sự kiện

Tích hợp sự kiện, nhắc nhở, thông báo bài tập vào lịch trình

Khảo sát

Đa dạng mẫu khảo sát ẩn danh cho các nhóm và mục đích khác nhau

Quản lý giáo dục

Quản lý học viên, khoá học

Theo dõi lộ trình học

Học bạ học viên

Tổ chức quản lý thi online

Quản lý giáo án

Liên lạc trao đổi với học viên, phụ huynh

Đối tác của chúng tôi

Nâng cao đến 65% hiệu suất học và quản lý

Hệ thống tự động cập nhật các lịch nhắc và các hạn nộp bài trên lịch của học viên và giáo viên.


KHÁM PHÁ NGAY